Je hebt JavaScript uitgeschakelt! Voor de functionaliteit van de website is JavaScript vereist!

Privacy- en cookieverklaring


Dit is de privacyverklaring van Lunchcafé Toren4, gevestigd aan Torenstraat 4 te Sint-Michielsgestel. Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Versie: 01-06-2018

Persoonsgegevens die wij verwerken

De persoonsgegevens die wij opslaan doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt, worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken afhankelijk van welke dienst u gebruik maakt:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • IP-adres en Host
 • Internetbrowser, systeem en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@lunchcafetoren4.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Waarom wij persoonsgegevens opslaan

Lunchcafé Toren4 verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Ten behoeve van onze administratie.
 • Om contact met u op te kunnen nemen als dit nodig is om onze diensten uit te kunnen voeren en/of onze producten te kunnen leveren.
 • Om goederen en/of diensten aan u te kunnen leveren.
 • Om onze website te verbeteren en onze diensten en producten beter aan te kunnen laten sluiten op uw voorkeuren, analyseren wij uw gedrag op onze website. Dit gebeurt volledig anoniem.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Lunchcafé Toren4) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Uw persoonsgegevens worden bewaard om de doelen te realiseren waarvoor we uw gegevens hebben opgeslagen. Wij hanteren geen bewaartermijn omdat wij deze gegevens tevens gebruiken voor statistieken.

Delen van persoonsgegevens met derden

De persoonsgegevens die wij van u opslaan worden nooit aan derden verkocht. Wij verstrekken uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@lunchcafetoren4.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens zijn privacygevoelige delen van de website beveiligd met een SSL (Secure Socket Layer) certificaat. Dankzij SSL worden alle persoonlijke gegevens versleuteld en dus onleesbaar voor derden over het internet verstuurd. Een ander groot voordeel van dit SSL certificaat is dat er wordt gecontroleerd of de verbinding tussen uw browser en onze server niet onderweg wordt omgeleid naar bijvoorbeeld een server die in handen is van criminelen. Wanneer dit het geval lijkt te zijn, zal de SSL-beveiliging via uw browser een waarschuwing geven dat het SSL certificaat van onze website die u probeert te benaderen niet toebehoort aan de server die daadwerkelijk bezocht wordt.
Een SSL-verbinding is te herkennen aan de url in de webbrowser, die begint met https in plaats van http en wordt automatisch geactiveerd.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@lunchcafetoren4.nl.


Cookies, of vergelijkbare technieken

Wij maken gebruik van technische en functionele cookies. Tevens maken wij gebruik van analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy omdat deze anoniem verwerkt worden. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.

FUNCTIONELE COOKIES
Wij gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Hiervoor is geen toestemming nodig.

ANALYTISCHE EN TRACKING COOKIES
Daarnaast worden er cookies geplaatst die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden. De volgende cookies worden gebruikt:

 • Google Analytics
  Naam: _ga, _gat, _gid
  Functie: Google Analytics verzamelt informatie waardoor wij inzicht krijgen in hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze informatie gebruiken we uiteindelijk om onze website te verbeteren.
  Bewaartermijn: 2 jaar.
  Toestemming: Google Analytics valt onder de uitzonderingen van de cookiewet dankzij de volgende voorwaarde:
  • Wij hebben een bewerkersovereenkomst afgesloten.
  • Er is gekozen voor het maskeren van het laatste octet van het IP-adres.
  • 'Gegevens delen' zijn uitgezet.
  • Er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics cookies.